HABERLER

ONLİNE REKLAMCILIĞIN YÜKSELİŞİ

Reklam tanıtım için alan sınırı yok. Kitlelerin yoğunluklu bulunduğu yerlerde dikkat çekmek amaçlı olarak her mecra reklam alanı haline getirilebilmekte. İşitsel, görsel ve yazılı alanlardan oluşan medya reklamlarından tutun outdoor reklam mecralarına kadar heryerde firma ve markalar kendi tanıtımlarını yapmakta. Bu nedenle de reklam ajansları firmalar için yeni reklam alanları belirlemekte ve önermektedir. Bu alternatif reklam alanlarının başında da hiç kuşkusuz internet gelmektedir. İnternet dünyası, tanıtım açısından hem alan büyüklüğü hem de tanıtım farklılığı noktasında sonsuz ve eşsiz imkanlar sağlamakta. Bunu bilen firmalar internet dünyasında daha fazla yer edinmekte ve bu yüzden de tanınırlık/bilinirlik oranlarında kayda değer artış sağlamaktadır. İnternet, dünyada reklam mecraları içinde en düşük bütçeye sahipken büyüme hızı en yüksek olan bir trend göstermekte. Bunun nedenlerinin başında başta gençler olmak üzere insanların internetle sıkı ilişkisi gelirken, diğer nedeni de internetin ölçülebilir bir alan olmasından kaynaklanmaktadır. Bir başka çok önemli deneden olarak da, bilişim dünyasındaki gelişmelerin internet reklamcılığına farklı öneriler sunma çabası gösterilebilir. Türkiye'de 10 yıl önce 500 bin TL civarında olan internet reklam pastası bugünlerde 750 milyon TL'ye ulaştı. ABD'de ise dijital reklam pazarı 20 milyar doları geçti. Türkiye'de ve Dünyada halen reklam pastasındaki ilk sırayı medya alırken, ikinci sırayı açıkhava reklamcılığı almakta. Ancak sanal dünyadaki gelişen duruma bakılırsa, uzmanlara göre bu sene internet reklamcılık açıkhavayı, en geç 2014 yılında da medya reklamcılığını geçecek gibi görünüyor.


The Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan “4.2 Trilyon Dolarlık Fırsat: G20 Ülkelerinde İnternet Ekonomisi” başlıklı rapora göre Türkiye'de reklam pastası içinde en hızlı büyüyen bölüm olan on-line reklam harcamalarının toplam reklam harcamaları içindeki payının, 2016 yılında 1.4 milyar TL ile yüzde 18'e ulaşılması bekleniyor. İnterneti kullanan şirketler, son 3 yılda gelirlerini ortalama yüzde 17 artırırken, interneti daha az kullanan şirketler aynı dönemde gelirlerini yüzde 11 yükseltti.


Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, internet reklamcılık hızla yükseliyor ve bu mecrayı kullanan şirketler de o oranda büyüyor. Bu yüzden de vakit kaybetmeden şirketler internet reklamcılığına yönelmelidirler....

Tarih: 05.04.2012

» 

Tüm Haberler