HABERLER

TÜRKİYE E-TİCARET PİYASASI’NDA SON DURUM

2014 yılına damgasına vuran olaylardan biri olan e-ticaret sektörü ve e-ticaret ile ilgili yeni yasanın yankıları 2015’te de sürecek gibi gözüküyor. Diğer bir yandan ise, ‘Mobil ticaret’ ve ‘Pazar yeri modeli’ gibi trendler yükselen değerler arasında yer almış durumda.

Bilişim Sanayicileri Demeği (TÜBİSAD) tarafından bu yıl ilk defa, (Elektronik Ticaret Derneği (ETiD) proje ortaklığı ve Deloitte Türkiye proje yönetimi ile hazırlanan “Türkiye e-Ticaret Pazarı-2013” raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Rapor ortaya koyduğu rakamlar ve e-ticaret kapsamında günümüzde ele alınan çok sayıda kavramı netleştirmesi açısından önem taşıyor. Rapora göre; e-ticaret hacmi, toplam perakende içerisindeki online harcamaların tutarı yaklaşık olarak yüzde 1,3. Bu oran gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında önümüzdeki dönemde önemli bir büyüme potansiyelinin olduğunu gösteriyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Uzun süredir konuşulan ve 2014’ün son aylarında yürürlüğe giren e-ticaret yasası ise yılın diğer ilgi çeken konularından bir tanesi. Kasım’da onaylanan ‘Elektronik Ticaretin Düzenlen­mesi Hakkında Kanun’a göre, kimden geldiği belli olmayan mesaj ve ileti gönderenlere 1000 lira ile 10 bin lira arasında değişen idari para cezaları verilecek. Ciddi yaptırımlar ve cezalar içeren düzenlemelere sahip kanunun asıl etkilerini 2015’te göreceğiz. 2014 e-ticaret pazarında pazar yeri modelinin revaçta olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle büyük alışveriş sitelerinin pazar yeri modeline yaptıkları yatırımlar dikkat çekti. Kliksa’nın açıkladığı 10 milyon dolarlık tek­noloji yatırımı ise ses getiren bir gelişme olarak yer almış durumda. Aynı şekilde önü­müzdeki dönemde Hepsiburada’nın da pazar yeri modeline büyük bir yatırım yapacağı da kulislerde konuşuluyor. Online hizmet tarafında ise yine büyük oyuncuların başı çektiği pazarın yeni girişimlerle beraber hareketlendiğine şahit olduk.

Türkiye'de m-ticaret, e-ticaretin yüzde 6'sına ulaşmış durumda. Yılın yükselen trendi ise mobil ticaret olmuş durumda. BKM verilerine göre, Türkiye, e-ticaretin yüzde 6’sına ulaşan mobil cihazlarla alışverişte dünya üçüncülüğüne yükseldi. Ayrıca, internet ve mobil uygulamalar üzerinden gerçekleşen işlemlerde mobilin payı hızlı artış gösterdi ve mobil uygulama ile uyumlu üye işyerlerinde her 3 işlemden bir tanesi mobil cihazlardan yapıldı. Özellikle, küçük sermayelerle pazara giren girişimci şirketler için eldeki kaynakları dijitalle birlikte verimli kullanarak is­tenilen, conversion'u sağlayabilmeye odaklanan growth hacking konusu 2014’ün dikkat çeken başlıklarından oldu. Bu konudan 2015’te çok daha fazla bahsedeceğiz gibi gözükmekte. Diğer önemli başlık olan kullanıcı deneyimi tarafında daha fazla uygulama gördük. Özellikle satış sonrası deneyimin de satış süreçleri kadar önemli olduğunun farkına varan büyük e-ticaret sitele­ri kullanıcı deneyimine ciddi yatırımlar yaptılar.

2014’ün e-ticaret verilerine kısaca göz attığımızda konuyla ilgili daha somut sonuçlardan söz edebiliriz. Türkiye'de internetten alışveriş yapanların sayısı 12 milyona’a ulaşmış durumda. Bugün e-ticaretin Türk perakende piyasasına oranı ise %1,7. Türkiye'de 2013 sonu itibariyle e-ticaret sektörünün büyüklüğü 15,3 milyar. İnternetten yapılan alışverişlerde ortalama sepet büyüklüğü 163 TL ve kartla yapılan İşlemlerde ortalama sepet büyüklüğü ise 127 TL olarak gözüküyor.

(Haber Kaynağı: Digital Age Dergisi / Ocak-2015)

Tarih: 14.01.2015

» 

Tüm Haberler