HABERLER

İNTERNETE GÜVEN ARTIYOR

RTÜK ‘ün yaptırdığı araştırmaya göre diğer iletişim kanallarına olan güven azalırken sadece internete güvende artış var.

Araştırma sonuçlarına göre deneklerin en çok güvendikleri mecra güvenilirlik düzeyi %5,5 azalmasına rağmen (%55 ten  %47,1’e ) Radyo. İnternet %2,1 güvenirlik artışı ile  %46,3’le ikinci sıraya yerleşti. Gazetelere güven konusunda ise  %10,8 oranında azalma olduğu gözleniyor.

RTÜK'ün yaptığı televizyon izleme eğilimleri araştırmasında televizyon izleme oranlarının arttığı ancak televizyonlara güvenin azaldığı tesbit edildi. Televizyona olan güvenin  %14,5 ilk azalma ile ilk sırayı aldığı görüldü.

İşte araştırmadan ilginç başlıklar:

Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması 2’de izleyici kadın kuşak ve izdivaç programlarından şikayetçi, kadınlar günde 4.5 saat televizyon izliyor, haberler ve yerli diziler izlenme oranı ile lider, evliler televizyon izlemede önde. Araştırma grubu en çok radyoya güvenirken, televizyona olan güven azaldı. İnternet ise güvenilirliğini arttırmaya devam ediyor.
Toplumun televizyon yayınlarından beklenti ve değerlendirmelerini ölçmek amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan ,“Televizyon İzleme Eğilimleri 2 Araştırması”nı yayınladı.
Bu amaç kapsamında,  hafta içi ve hafta sonu günlerinde televizyon izleme düzeyi, izleme saatleri, televizyon kanallarının tercih edilme düzeyleri, televizyon programlarının hangi ölçüde ve hangi televizyon kanallarının izlendiği ve televizyonda yayınlanması istenilen programlar ve reklamların izlenme durumu gibi başlıklar incelendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yararlanılarak 21 ilde  2 bin 570 kişilik örneklem grubuyla gerçekleştirilen araştırmada, 2006'dan bu yana izlenme eğilimlerinin arttığı belirtildi. 2006 yılında yapılan araştırmayla karşılaştırıldığında izlenme oranı artarken, güvenin ise azaldığı vurgulunda.
Araştırmada öne çıkan bulgular:

- Hafta içi 3 saat olan televizyon izleme süresi %20,5’e, 2 saatlik TV izleme oranı ise %17,2’ye çıkmıştır.
- Hafta içi kadınlar 4,5 saat, erkekler ise 4,1 saat TV izlemektedirler.
- Hafta içi en çok TV izleyen yaş grubunun 41+ olduğu ve 4,5 saate ulaştığı görülmektedir.
- Hafta içi evliler 4,4 saat ile en çok TV izleyen grubu oluşturmaktadır.
- Eğitim düzeyi azaldıkça TV izleme oranının arttığı görülmektedir.
- Hafta içi emekli ve işsizlerin 5 saat TV izlediği görülmekte, bu grubu ev hanımı ve çiftçiler takip etmektedir.   
- Hafta içi 5,2 saat ile Akdeniz Bölgesinin en çok TV izleyen bölge olduğu görülmektedir.
- Hafta içi TV izleme saatleri incelendiğinde %70,9 ile 18:01-21:00 saatlerinin en çok izlenen saatler, %15 oranı ile 12:01-15:00 saatlerinin ise en az izlenen saatler olduğu gözlenmektedir.
- Hafta sonu TV izleme sürelerine bakıldığında 6 saatlik TV izleme süresinin %15,8’i, 4 saatlik TV izleme süresinin %15,7’yi oluşturduğu görülmektedir.
- Hafta sonu erkekler 4,6 saat, kadınlar ise 4,5 saat TV izlemektedirler.
- Hafta sonu evlilerin 4,6 saat TV izlediği görülmektedir.
- Hafta sonu 5,5 saat ile Akdeniz Bölgesi en çok TV izleyen bölgeyi oluştururken, Doğu Anadolu Bölgesi 4 saat ile en az TV izleyen bölgedir.
-  Hafta sonu TV izleme saatleri incelendiğinde % 68,7 ile 18:01-21:00 saatlerinin en çok izlenen, % 14,8 oranı ile 09:01-12:00 saatlerinin ise en az izlenen saatler olduğu gözlenmiştir.
- Televizyon programlarının izlenme sıklığı verilerine bakıldığında %93,7 ile haberler, %86,2 ile yerli diziler ve %61,8 ile dini programlar sıralanmaktadır.
- Televizyonlarda yayınlanması istenmeyen program türleri sıralaması şu şekildedir: %63 ile kadın kuşak-izdivaç programları, %50,3 ile magazin programları ve %22,7 ile spor programlarıdır.
- Araştırmada deneklerin %60,3’nün reklamları gördüğünde kanal değiştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
- Ayrıca deneklerin en çok kaldırılmasını istedikleri ve zararlı gördükleri programların başında kadın kuşaklarında yayınlanan evlilik ve şiddet içerikli programlar.

- Araştırmaya katılan deneklerin iletişim araçlarına duydukları güven düzeyi incelendiğinde Televizyonlara duyulan güvenin  % 14,5 azalarak i, %42,2 ye düştüğü görülmektedir. Araştırmada Gazetelere duyulan güvende %10,8 Radyolara duyulan güvende %5,5 azalma gözlenirken Yalnızca internete duyulan güvende % 2,1 artış gözlenmektedir. İnternete olan güven düzeyi %44,2 den %46,3 e yükseldiği gözlenmektedir.


Bilal Arıoğlu
Portal Reklam

Tarih: 12.05.2010

» 

Tüm Haberler