NELER YAPIYORUZ

Alan Kiralama
Öncelikle Portal Reklam için müşteri yoktur, hizmet verdiği herkes, her kuruluş ‘iş ortağı’dır. Türkiye’nin en seçkin ve en çok rağbet gören web siteleriyle çalışır. Farklı segmentlerde hizmet veren, farklı sektörlere ve buna bağlı olarak farklı hedef kitlelere hitap eden web siteleri ile ortaklık yapar.

Portal Reklam ilk etapta, hizmet verdiği kurumu iyi tanır, analiz eder, hedef kitle profilini, marka algısını ve bunların neticesinde her kuruma farklı bir e-strateji belirler. Bu Portal reklamın marka danışmanlığının bir gereğidir. Belirlenen e-strateji neticesinde projeler geliştirilir. Bu stratejiye uygun olarak en efektif Internet mecralarını kiralar ve yayınlanma periyotlarını belirler. Web site network’ünde bunların yayınlanmasını sağlar. Geri dönüşleri takip eder, raporlar. Hedefler koyar ve bu hedefe en efektif bir şekilde ulaşılmasını sağlar.

Banner Tasarımı
Portal Reklam, hizmet verdiği kurumun imajı ve içeriği ile de ilgilidir. Buna bağlı olarak, sadece mecra kiralama ya da pazarlama ile ilgilenmez, aynı zamanda verilecek olan reklamın niteliğine ve yaratıcılığıyla da ilgilenir. Bunun için Internet reklamcılığının vazgeçilmezi olan banner’lar tasarlar. İş ortağının vereceği banner reklamın,  nasıl ve ne şekilde konumlanması gerektiğine karar verir, ona göre bir strateji uygular.
Önceleri web siteleri başlı başına bir reklam unsuruydu. Bugün ise daha işlevsel bir hale geldi ve bambaşka bir içerik kazandı. Internet reklamcılığı denince bugün akla ilk gelen banner’lardır. İlan formatında hazırlanmış ve aktif hale geçirilerek, reklam alan site ile reklam verenin sitesi arasında ilgili bağlantıyı kuracak özellikle tasarlanan bir reklam çeşididir. Banner’lar ise konumlarına, işlevselliklerine ve içeriklerine göre farklı şekilde arz-ı endam etmeye başlamıştır. Hareketsiz, hareketli, kayan, birden bire ortaya çıkan, pixellerine ve tasarım şekillerine göre bir çok şekilde banner tasarlanabilmektedir. Portal reklam, hizmet verdiği markanın standart (hareketsiz)banner’larını ücretsiz olarak tasarlar. Ancak, hazırladığı e-strateji gereği farklı banner yapılması gerekiyorsa, ayrıca ücretlendirir.
Günümüzde en çok kullanılan banner 468X60 ile 234X60 boyutlarındaki banner’lardır. Sanal alemdeki tüm bannerların belirli bir standardı ve işlevi vardır. Aslolan, kullanıcının ilgisini çekecek, hedef kitlenin yapısına uygun banner’lar tasarlamaktır.

Danışmanlık
Portal Reklam, hizmet verdiği kurumun markasını, kendi markası gibi görür. Buna göre Marka Danışmanlığı ile birlikte Internet Stratejileri hakkında danışmanlık yapar. Zira, reklam da her meslek gibi bilimsel temellere dayanmaktadır. Olmazsa olmazları vardır. İşte, Portal Reklam, sadece alan kiralama ya da banner tasarlamakla kalmayıp, bunu her kurumun yapısına uygun şekilde yapar.

Toplu E-Posta
Portal Reklam’ın diğer bir özelliği ile geleneksel pazarlamanın bir şekli olan, direct-mailingi, e- mailing’e dönüştürerek, hizmet verdiği markanın, daha geniş kitlelere duyurur, markanın kimliğini, avantajlarını tıpkı bire bir, yüz yüze iletişim yapıyormuş gibi hedef kitleye duyurur. Üstelik, gönderdiği mailing’ler ‘junk ya da spam’ süzgecinden geçip, göz ardı edilebilme ve silinme risklerinden arındırılmıştır.

Bülten ve Haber
Bütünleşik pazarlama iletişiminin bir yansıması olarak Portal Reklam, reklam ve PR’ı bir arada ele alır. Banner’larını yayınladığı markaya ücretsiz basın bülteni ve haber desteğinde bulunur. Reklamın tutunmasını sağlar.